Nieuw Lid

Wist u dat...
U een deel van uw lidgeld kunt recupereren van uw mutualiteit?
Hiervoor print u het formulier van uw mutualiteit af, en laat u het invullen op onze club.

Bestuur

Titel Naam E-mailadres Telefoon
Voorzitter Anita Bisaerts anita.bisaerts@telenet.be 0497/33.59.60
Secretaris Anke Claes boechout@korfbal.be 0485/62.87.65
Penningmeester Ivan De Herdt ivan.deherdt@telenet.be /
Recreatie Jan De Belder boechout.recreatie@gmail.com /
Materiaalmeester Michael Van Rumst michael.van.rumst@hotmail.com /
Jeugd Secretaris Johan Van Ackeren johanvanackeren@hotmail.com 0476/02 98 83
Wedstrijdsecretaris Anita Van Rumst anita.bisaerts@telenet.be 0497/33 59 60
Verantwoordeljke Sport Infrastructuur Anita Bisaerts ania.bisaerts@telenet.be 0497/33.59.60
Opvolging subsidies Lien De Caluwé boechout@korfbal.be /
Jeugdverantwoordelijke Inneke Uytterhoeven InNeKeTjEuH@hotmail.com 0472/76 74 38
Advies Noël Van Rumst /